Ystyr y sefyllfa gadarnhaol a'r sefyllfa gefn y Tarot "diafol", partner teimladau?

"Devil" o 3500 \ ystyr
proffesiynol ffortiwn-teller y "diafol" sefyllfa cefn yn cael dull gwerthuso am ddim cerdyn Tarot

 

 

, eich calon yn dod o dan emosiynau, fel awydd a chenfigen sydd dyn wedi mae'n cynrychioli yno sefyllfa. Bodau dynol Efallai y byddwch yn anfwriadol weithiau yn dod yn m?s o drachwant, na ellir ei farnu ar y sefyllfa yn bwyllog, gall benderfynu bod y canlyniad yn cael ei ddominyddu y meddwl i trachwant a chenfigen.
cerdyn o
"diafol" yw'r sioe sydd wedi ei rhoi mewn sefyllfa o'r fath. Peidiwch byth, nid mewn un darn gydag ystyr da, ond ni allwch ddisgwyl canlyniadau da iawn hefyd yn y sefyllfa cefn yn y safle cywir, yn dibynnu ar sut y gallai'r cytundeb yn gallu troi o amgylch y canlyniadau. Bod

 

gwrthwynebydd o deimlo'n sefyllfa gadarnhaol y "diafol" i fod i olygu

 

 

"diafol" yw os ydych chi allan yn y sefyllfa arferol, nid y meddwl yn dawel, yn cael eu dominyddu gan drachwant sy'n golygu mae'n ei gynrychioli. Mae llawer o bethau i'w trachwant, byth nid hardd yn awydd a chenfigen, pryder, cenfigen, balchder, anhrefn mewn teimladau megis Jashin meddwl, hyd yn oed os yr hyn sy'n teimlo'n Sakibashi 'mynd yn segur byddai posibilrwydd fod yn uchel.

 

Mewn cariad, byddwch yn profi basio gwrthwynebydd i fod yn poeni am, yn cael ei wasgu yn erbyn fy nheimladau ychydig i'r gwrthwynebydd, baich neu got cracio yn eu perthynas, hefyd yn fath eu teimladau am bartner mae yna hefyd bosibilrwydd sy'n dod. Gan fod posibilrwydd uchel y bydd eu geiriau a'u gweithredoedd i ffwrdd yn fwy a mwy o'i deimladau, ac mae'n well i roi'r gorau iddi gyfaddef at ei gariad angerddol. Os ydych yn

 

"diafol" Daeth allan gyda sefyllfa gadarnhaol, yn dawel yn derbyn nad yw'r sefyllfa yn dda iawn, mae'n bwysig bod yn ymwybodol o mor feddwl yn wrthrychol am y peth. Oherwydd nad yw ei deimladau yn edrych tuag atoch, mae'n ddoeth i aros am dynged yn newid tra'n cynnal cymaint ? phosibl pellter penodol.

 

y "diafol" Os deimladau y parti arall

 

 

sefyllfa gwrthwyneb tybir i olygu "diafol" ddaeth allan yn y sefyllfa cefn, yn erbyn ei hun, sydd wedi ei leoli yn byth yn Nid yw sefyllfa dda, a wnaed i sefyllfa lle anaerobig yn arwain at pwyntio mae'n golygu bod. Yn yr achos hwn, os yw'n bosibl i daflu i ffwrdd y dyheadau a dymuniadau bydol, ond gallwch droi o gwmpas neu gallwch wella'r sefyllfa, ac yn parhau i fod mewn cyflwr o gael ei yrru gan y trachwant, ni fydd y sefyllfa yn ganlyniad da byth.

 

mewn cariad, oherwydd nad yw ei deimladau yn addas i chi, efallai y bydd angen i geisio taflu teimladau o'r fath rhamantus unwaith. Byddai fy dim ond y mewn rhag cael eu gwasgu yn erbyn y teimladau gwrthwynebydd yn teimlo i'r parti arall baich, bydd yn dod a gynhaliwyd yn fwy a mwy i ffwrdd oddi wrthych.
Nid yw'n gweithio hyd yn oed os y yr hyn sydd yn y cyfnod hwn, mae hynny oherwydd y rhai sy'n cael eu pennu gan y llif o dynged mawr na ellir eu disodli gan eich hun, trwy ollwng trachwant ac emosiynau i adael y corff i lifo, mae'r sefyllfa'n gwella gallwch aros i.
Gallwch aros am.
Gallwch aros am.