Zna?enje pozitivne polo?aja i obrnutom polo?aju Tarot ?apstinencije”, partner osje?aja?

?Umjerenost” obrnuti polo?aj zna?enja
na?in profesionalno od 3500 jena za vra?ara dobiti besplatno procjene

 

 

je onaj u Major Arcana kartice ?apstinencije” je, kako stvari stoje stabilno pokazuje. Stabilno Toka ?tedi, ali to zna?i da je situacija je napravio ?vrsto upravljanje, Toka je u stanju odr?avati prijateljstvo dobro stanje u ljubavi, prijateljstva se vidi znakove promjene u ljubavi, koja uklju?uje i sretnu zna?enje, kao ?to je, to je zna?ajka ove kartice.

 

u velikom protoku sami mogu u?initi ni?ta kako bi prisiliti sudbinu, trenutno to ne dogoditi tako veliku promjenu, da ne postoji znak koji se javljaju u neposrednoj bliskoj budu?nosti, vjerojatno je smisao umjerenosti zastupa , Ako

 

?apstinencije” od ostalih strana?kih osje?aja

 

 

apstinencija od pozitivnog polo?aj pretpostavlja da zna?i iza?ao s pozitivnom polo?aju, osim toga, trenutni njihov polo?aj, ?to zna?i da je trenutna situacija stabilna ili postati ga imati situaciju je dobar rezultat, to zna?i da je situacija blagoslovio s idejama i mislima koje se stabilizira. U

 

ljubavi, jer on ima vas jako dobar osje?aj, mo?ete ?uti priliku da se razvije u ljubav dok sa?imanje udaljenost izme?u njega malo po malo. Ova kartica se mo?e o?ekivati ??da ?e odnos s njim je u tijeku. Budu?i da se osje?a vrlo ugodna biti s vama, to je dobra ideja da se koncentriraju na odr?avanje njegove stabilnosti. Casual Preklapanjem pristup, tako?er bi moglo sranje je priznanje od njega. Ako

 

?apstinencija”, u obrnutom polo?aju osje?aje druge stranke

 

 

apstinencije obrnuti polo?aj Pretpostavlja se da zna?i iza?ao, ili ide na vlastitu brige o stanju u bliskoj budu?nosti, stanja i misli to zna?i da postoji mogu?nost da ?e biti obla?no. Do stabilna situacija se doga?a ne?to veliko, kao ?to je igra-mijenjanje, mo?e biti situacija postaje nestabilan To ne, ne?e zadr?ati blagi osje?aj, to bi moglo postati pesimisti?ni ili postaju emocionalno. To je

 

ljubavi, u licu samo da se bore i pote?ko?e, mo?da svoje osje?aje postaje ne znaju. Vi ?ete osjetiti tjeskobu i nestrpljivost, tako lako biti u stanju mirovanja, bez kontrola radoznao svoje osje?aje, bolje na udaljenosti bi bilo dobro. Toka postati novo ?to mo?e kako bi druga strana biti zabrinuti, Toka ?e ?uti primjedbe takve da remeti mir uma, mo?ete imati bilo koji broj situacija. Ako je obrnuto polo?aj

 

umjerenosti iza?ao, mirno razumjeti tijek sudbine, va?no je djelovati na organizirani u svoje vlastite. Bolje je da se ?to je vi?e mogu?e odbaciti, kao ?to su pohlepa i svjetovne ?elje su, kako bi se lak?e mirno razumjeti tijek i ostaviti tijelo u protoku sudbine ?ete preusmjereni na plus za svoje pona?anje.