P?tara nke oma ?n?d? na agbara ?n?d? nke Tarot "n'anya", na onye nke mmet?ta?

Ak?k? ifo nke ?z?

 

 

tarot ina appraised 3500 yen free p?tara
?kachamara dib?a afa na agbara ?n?d? "n'anya" nwere Marseille version na ibu version, n'ozuzu maara na-ad?ta nd? miri emi ibu version n'anya nke kaad? b? Old Testament nke Adam na Iv na-agh?wo a motif. N'uko onu b? Onyeisi Nd? Mm?? Ozi Michael, b? n'okpuru ya E gba ?t? ikom na nd? inyom.

 

mmad? nwere na-agbazi ?h?nanya nke a nwaany? ogologo akasiakde ke nwaany?, ma nwany? ihe nwere ike na-anabata mmet?ta nke nd? ikom, any? na-at? na ch?r? ?n? eziokwu akasiakde ke a nnukwu angel b? onye n? n'uko .

 

ala akara nke Onyeisi Nd? Mm?? Ozi b?gh? m ihe ? b?la kwuru na-t?ghar?a a kpuru ?s? anya, ma site uwe nke red feathers na-acha odo odo, a na k?waara na-ekwu "Kwere na mmet?ta g?." P?tara n'anya nke kaad? ka agha ?nw?nwa, na-an?chi anya obi ike na onwe m, ahuhu, al?mdi na nwunye na d? ka. ? b?r? na ? na-

 

iro nke mmet?ta mma ?n?d? nke n'anya ? na-az?r? na e p?tara

 

 

n'anya nke kaad? b? na nd? ziri ezi na ?n?d?, b? a ohere-enwe ike ?h?r? ezi nh?r? na ezi N'ihi. Uwe nke Onyeisi Nd? Mm?? Ozi nke red feathers na-acha odo odo na-an?chi anya d? ?cha mmet?ta na ogologo ?h?nanya, nnukwu angel na-eso eme ihe n'eziokwu na mmet?ta g? na nd? h?r?, na n'anya, na-agwa nd? ? d? mkpa nke nt?kwas? obi ka . People of ma m na-eche na o yiri ka ji oge ? na-eji na g? na onye ?t? ?l?l? now.

 

al?mdi na nwunye, wdg kar?a kp?mkwem na-eche banyere mmad? ab?? nke ga-eme n'?d?nihu, ? nwere mb? d?gas? iche iche nke ihe m ch?r? enwe mmad? ab??. N'ihe banyere nd? mmad? nke unrequited ?h?nanya iro g? nwere ike inwe mmas? g?. O yiri ka na-enwe olileanya na ? ike na-emefu a fun oge Mgbe aga na g?.

 

i nwere na-egosi a doro anya n'uche na iro, ?z? iro ka any? na-eche na ? mara mma, na-emekwa ka ? d?r? ya mfe ?t?t? site n'olu. ? b?r? na any? na-agakwuru na n'eziokwu mmet?ta, g? na-eme ihe n'eziokwu ? na-at? aro ka ? natara mma na nke.

 

? b?r? na nd? ?z? mmet?ta

 

 

n'anya kaad? nke agbara ?n?d? chere na p?tara n'anya wee si na agbara ?n?d? ga-ap?tagh? na ? d?gh? ihe results, d? ka m na-eche na-as?p?ta gburugburu . Na ikpe nke ab?? m na-eche nd? mmad?, nd? ?z? yiri ka na-eche ihe ma ? b? obere nsogbu na mmek?r?ta g?. The ?z? nwere ngalaba na m ch?r? iji kpochap? mmek?r?ta g?. ? b?r? na

 

? b?r? kar?a m na-eche ga-ach? ?n?gide na-enwe mmek?r?ta g?, ma ? b? na-ak?r? nd? ?z? b? nd? na-ab?gh? mmet?ta kemgbe nk?da mm?? iro. Biko ebe a na-enye d? ka watch nway?? iro na ndidi. N'ihe banyere nd? mmad? nke unrequited ?h?nanya ad?gh? ka nwere mmas? d? ukwuu banyere g?. N'ihi na na-ach? na ? na-enwe mmet?ta na otu n'ime nd? enyi nke nwoke na nwany?, d? ?t?t?, mb?, biko anya na-adabara d? ka enyi.