P?tara nke oma ?n?d? na agbara ?n?d? nke Tarot "Eze Nwany? Ukwu", na onye nke mmet?ta?

Ke "Eze Nwany? Ukwu" reverse ?n?d? p?tara
usoro 3500 yen a ?kachamara dib?a afa na-free t?lee

 

 

otu tarot kaad?, mgbe na-an?chite anya a nwaany? Pope b? n'?z? ime mm?? elu-amagh? nwoke, na Eze Nwany? Ukwu b? ?h?nanya jup?tara, ? d?la na-an?chi anya nne nwa image na-eweta amara. Na-ata ah?h? okpueze, na a na ?ta na foto nke a bishop mkpara na ugo na-ad?ta, b? a kaad? na-ad?r? mmas? Eze Nwany? Ukwu ?d? comfortably n'ocheeze ah?.

 

?d? n'ocheeze, ebe ? b? na ya anya ka a Eze Nwany? Ukwu nke nku, e kwuru na nd? na-ezo ime mm?? mmewere, na-a kaad? na-an?chite anya ihe oyiyi d? ka a ike nd? ma ? b? chi nwany? nke n'inwe nnuku . Na ihe si Eze Nwany? Ukwu nke kaad? b? nne nwa na ndidi, nwany? amara, guzobe nke home, ?h?nanya, na-an?chi anya na ?ganihu. ? b?r? na ?

 

Eze Nwany? Ukwu nke nd? ?z? mmet?ta na mma ?n?d? chere na p?tara

 

 

Eze Nwany? Ukwu nke oma ?n?d? wee si, ? na-an?chi anya na ? b? na a nn?? an? spirit. Eze Nwany? Ukwu na-na-an? nke ?wa na ot? a sara mbara n'uche na-am?m? ?n? ?ch? na ?d? comfortably, n'ihi na any? na-an?chi anya na ?n?d? ? nwere af? ojuju, na ihe banyere nke ma m na-eche nd? mmad? b? ka otu onye iro m ji kp?r? ihe ? ? na-an?chi anya na.

 

enwe ?n? na b?la nwekwara onye na obere ihe, n'ihi na ? na-an?chite anya nd? nwere ekele ma ? b? na o kwere omume mmek?r?ta, biko nwere enwegh? a ?n? ?ch? na-elek?ta na steeti a iro. N'ihe banyere nd? mmad? nke unrequited ?h?nanya, nd? ?z? ga na-ad?gh? nkasi obi na-emegide g?. M kwere na e nwere ike na-aga na g?, ma na a ala nke na-ad?gh? Okose ihe si ha onwe ha.

 

? ad?gh? mkpa na-eme ihe a ?s? ?s?, ma d? ka okwu ?n? ?ch? ma zuru ike, biko gbal?a tie a ikuku na o yiri ka nd? ?z? b? ala. Mkpak?r?ta nwoke na nwaany? na-na ? b? a ezi echiche na-ah? kp?r? aggressively.

 

onye mmet?ta reverse ?n?d? Eze Nwany? Ukwu na-?kekerede na p?tara

 

 

Obi ? b?r? na Eze Nwany? Ukwu p?ta na agbara ?n?d?, efu, obi akwusighi, na-ezo aka parameters d? ka umengw?. N'ihe banyere ma m na-eche nd? mmad?, e nwere a-ekwe omume na nd? ?z? na-enwegh? af? ojuju na-na mb?. Cheta zutere exhilarated ala nke oge iro na k?ntakt? na ?h?r? ?gw?, biko ka ihe na-amas? iro.

 

banyere nd? unrequited ?h?nanya ugbu a ad?gh? na-enwe ezi echiche na-emegide g?. ? na ? na-ewere, d? ka ekere ke ube ihe megide nd? ?z?? Ekworo nke nd? ?z? na-agbal? icheta, ka na-agbal? ka a na-eru nso site na oge ?f?d?. Site ?n?d? gbanwere, ma any? nwere ike ikwu na ? na-agbal? gakwuru nd? ?z?, ma ? b?r? na nd? d? ot? ah? ?n?d? ad?gh? agbanwe agbanwe, n'ihi na ? ga-egosi na mmek?r?ta na nd? ?z? na-ad?gh? enwe ?ganihu, anya maka esote iro mb? ? b? nwere ike ?b? ihe siri ike.