P?tara nke oma ?n?d? na agbara ?n?d? nke Tarot "refirii", na onye nke mmet?ta?

Kaad? nke ?z? na-3500 yen free t?lee p?tara
?kachamara dib?a afa nke "refirii" reverse ?n?d?

 

 

"refirii" nke p?tara na-egwu ma ? gbakee ihe a na-efu. Na ?h?nanya, na izute any? nd? mmad? efehe smack n'ime m nke e-akpa n'oge gara aga, ka ? na-nwere ike ikpebi ka reuniting agbal? Yarinaoso, d? ka ga-?l? di ?z? ma ? b?r? na nd? mmad? nke a gbara al?kwagh?m, n'oge gara aga na ihu na a nnukwu mkpebi na g? onwe g? elegh? anya tarot kaad? nke nwere ?cha na-amanye.

 

"refirii" na iro obi

 

 

"refirii" a mma ?n?d? kwes?r? p?tara b? mgbe ? na-na na-eche nche na a mma na ?n?d?, na-eru nso nwere ike ?b? ka mma kar?a ah?mah? nd? mere n'oge gara aga ?n?d? ? p?tara na ? na-aga. Onye ? b?la nke h?r? b?gh?, nwere ike ?b? a ?h?r? n'anya, ? p?r? ?b? ihe ?r?ba ama h?r? a ukwuu mma na onye ?t? ?l?l? kar?a nke b?bu-enyi nwoke. ? p?r?

 

enyi ya aka inwe ?ganihu na ?h?nanya, ? b?r? na nd? mmad? na-ad?gh? aga nke ?ma na n'anya, e nwekwara nd? na-ekwe omume nke d? n? mma. Mgbe ? na-agakwuru nd? na-ab?gh? mmek?ah? na-nchegbu banyere, ?b?na ma ? b?r? na ap?tagh? na na-aga nke ?ma, ebe ? b? na ? b? ike na-az?za na-eme ka uche, ? ga-enwe ike ?ga n'ihu na-enwe mmet?ta na-enye ume ?h?r?.

 

mgbe "refirii" ab?awo na a mma na ?n?d?, n'ihi na ?n?d? d? nn?? mma na ? b? ugbu a d?, ? d? mkpa ka nwere a ?gw? ziri ezi iru si na ha onwe ha maka ohere b?a na-eme ya d? mpako. Ot? ? d?, iji mfe igba na mmet?ta uche na chefuo nzube iji jide n'aka na ? na-jijiji ihe ?m?ma nzube n'?z? doro anya.

 

laa azu ?n?d? nke nd? ?z? ot? obi

 

 

"refirii" agbara ?n?d? na-ekekerede na p?tara "refirii" b?, nke mere nn?? ?r? ike ga-ap?tagh? na AURA na-efu. N'oge gara aga ah?mah? na-echeta na e ak? na mmad? ab??, na-na-ad?chagh? mkpa b? mmepe na Wakarebanashi site ohere Iji Li gh?r? mwute na-echeta, d? ka mmad? na mberede dara mb? n'obi nke na a p?gh? imezi a kposara site ya h?r? n'anya, ? b?gh? a nn?? mma ?r?ba ama.

 

ya mmet?ta, ghagh? n'ihi na ? na-agbal? Ayumiyoro kwup?ta g?, b? mma ghara akpali ka o kwere mee ya mmet?ta n'oge a b? ihe amamihe. Mgbe

 

ah? a nnukwu eruba, laa azu ?n?d? nke "refirii" b? mgbe ke kiet ke otu h??r? m. Ot? ? d?, kpomkwem n'ihi na nd? d? ot? ah? oge, ma ? b? re akasiakde ke eziokwu nway?? na ike az? na n'oge gara aga, m ga-as? na ? d? mkpa ka ?hazie direction ? mgbal?. ?b?na ma ? b?r? ot? ah? d? nn?? mgbal? na-ad?gh? ?gw?, ? ga-enwe ike ?m?ta ihe site na-agbanwe ot? ah?.