P?tara nke oma ?n?d? na agbara ?n?d? nke Tarot "dib?a afa", na onye nke mmet?ta?

3500 yen ka p?tara
?kachamara dib?a afa nke "dib?a afa" reverse ?n?d? dib?a afa yi a ?z?

 

 

flashy ekike nweta free t?lee b?, an? nke mma-agha-okpete Cup mkp?r? ego b? a soot na ha na-ad?ta ?n?. The efefe nke dib?a afa b? ugbu akara nke ∞, kwup?ta aka-nri-heaven, si ?d?d? ? na emeghari ?k?, mmiri, ifufe, ala nke nd? ?cha, ikike na enweghi ohere Chineke nso, ma ? b? " ? na-e t?ghar?r? ka na-an?chite anya a ad?gboroja ".

 

?cha uwe dib?a afa ?cha mmet?ta, red jaket ezubere omume, Roses na okooko lili nd? ?s? ?z? spirit, ebe ? b? na belt b? a agw? n'?d? na-an?chite anya nd? na-ach?so, dib?a afa nke kaad? b? ?h?r? ? b?kwa na-an?chi anya na ?n?d? na-na-amalite.

 

p?tara mma ?n?d? nke mmet?ta

 

 

dib?a afa nke g? na onye na dib?a afa nke oma ?n?d? kwes?r? p?tara b?, mmalite na n'echiche, talent, ikike, ohere, uche, na-an?chi anya d? ka ?ch?ch? ?mata ?. Ebe ? b? na mma ?n?d? nke dib?a afa agagh? ap?ta na ? d? mkpa ?n?gide na-eme ihe ume ma na-agbanyegh? ?h?r? mmet?ta, ikpe nke ma m na-eche nd? mmad?, nd? ?z? na-weghaara na nn?? mma a mmek?r?ta g? , emi odude ke ala nke a na-ugboro ugboro nnwale na-?z? mmad? ab?? nke mmek?r?ta-esiwanyekwa ike.

 

agbal? na-agbanwe agbanwe a na-akpa N'ezie na a ?r?, Toka ch?r? iju g? anya, ma ? b?r? na ihe a onyinye, m na-enwe na-eche echiche ot? d? ka g? oge obi ?t?. Ebe ? b? na onye iro na-yikar?r? ka ? na-at?le al?mdi na nwunye g? na-ekwu okwu ?z?, ? ga-ab? a good'll enwe oge kacha mma na nd? ?z?. N'ihe banyere nd? mmad? nke

 

unrequited ?h?nanya na-nd? ?z? ch?r? mara na g? ?z?, b? obodo nke na-itching. N'ihi na ? b? echiche ma ? b? m nwere ike ime iji na-emechi g?, nwere ike ? ch?r? ?gakwuru si nt?ziaka nke g?. The ?z? b?kwa ezi echiche na-akpa ?gw? na-enwe olileanya nwere mmasi i.

 

dib?a afa Mgbe iro mmet?ta

 

 

dib?a afa nke agbara ?n?d? nke kaad? nke agbara ?n?d? kwes?r? p?tara b?, nd? ?z? na-an?chite anya ala na b? a Inyo megide unu. Ike at?kwas? obi g? ihe, any? na-echegbu banyere ?d?nihu g?. Na ikpe nke ab?? m na-eche nd? mmad?, nd? ?z? nwere ike ghara ?t?kwas? g?, m na-eche ka Utomashiku a mmek?r?ta g?. Ebe okwu ah?

 

kas? nj? na-eche na ch?r? na-akw?s? nd? mmek?r?ta g?, ? ga-aka mma na-ezere na-eme ka nd? ime ihe ike. N'ihe banyere nd? mmad? nke unrequited ?h?nanya, d? ka ogologo d? ka dib?a afa wee na-ab?gh? ?n?d?, ? na-an?chi anya eziokwu na ? na-b?gh? mgbe niile nwere mmas?. Far si ahuhu unu, n'ihi na ? b? omume na-ad?gh? ?b?na nt?kwas? obi, ? ga-aka mma anya n'ihi na nd? ?z? iro.