P?tara nke oma ?n?d? na agbara ?n?d? nke Tarot "?nw?", na onye nke mmet?ta?

Na na a ?z?

 

 

tarot na 3500 yen p?tara
?kachamara dib?a afa nke "olileanya na-ad?gh? Reaper" reverse ?n?d? nweta free t?lee-ab?a si d? mwute Reaper, nd? mmad? na-eche egwu b?gh? ihe ?h?r?. Ot? ? d?, ka obi sie g? ike na olileanya na-ad?gh? Reaper b? n'?z? ? b?la na-an?chi anya ?nw?.
"olileanya na-ad?gh? Reaper" na
Tarot, Toka-ab?a na njedebe ka ihe, ? p?tara na ?gw?gw?. Ke eruba akara aka na-ap?gh? ime site onwe g?, ? b?r? na e nwekwara nd? na eziokwu na ya obi ?t? ?n?d? tinyere n'uche, b? ihe na-ch?r? na-akw?s? ngwa ngwa ?n?d? d? ka nke nh?juanya na ihe mgbu.

 

Death nke kaad?, d? ka ihe niile nke ?n?d?, any? nwere echiche na-aga na-ab?a na njedebe ke eruba na a ?h?r? nt?ziaka. Large ke eruba, ha onwe ha uche na ike, ma na mgbal? ya ma ? b?r? na ? na-emekar? na-ad?gh? ?b?na na, eziokwu na nke a na-emekar? na-agbanwe, p?takwara na mgbanwe ab?a.

 

eruba n'ime nnukwu akara aka, n'ihi na i nwere ike ?kw?s? onye ? b?la, kama mgba megide akara aka, na-anabata akara aka na-ahap? ah? ndiwet, ma ? b? na-agbal? ka refocus na na, lee, n'ihi ihe nd? d? mb?ne ? p?r? ?b? mma inwe.

 

b?r? na nd? ?z? mmet?ta

 

 

Death kaad? nke a mma na ?n?d? na-ekekerede na p?tara "?nw?" d? mma ?n?d?, nleta b? ihe ?r?ba ama na-eleta b? a gbanwee ?n?d? ghar, nke chere mgbu ma ? b? na-egbu mgbu ? p?tara na. ? b?r? na

 

?h?nanya, na d? ka mgbe ? b? na ?h?nanya ya, ? nwere ike weghara ?b?na a am?ma na ? gbasaa na ya d? nn?? ma elegh? anya, ? b? onye edet? ire nke ch? d? ot? ah? ihe omume nke ya na di ya, ? ga-nwekwara ike ike anya n'echiche na ?gw?gw? na-ab?a na ihe mgbu.

 

? b?r? na a kaad? wee si, nke mere nn?? ot? obi d? ya na ihe otiti g?, ? akpatre na-egosi na-ab?a n'az? g? mb?. The eke Tinye-ejik? aka, na ebe a na-ebi nd? na ekele gburugburu egbuke egbuke ma na onwe ya mmet?ta ?s? ?s?.

 

b?r? na nd? ?z? mmet?ta

 

 

Death kaad? nke agbara ?n?d? na-ekekerede na p?tara "?nw?" b? reverse ?n?d?, p?tara na anya ihe ?h?r? p?? otu nz??kw? site ugbu a i nwere. ? b?r? na

 

?h?nanya, mmet?ta ya nwere ike na-ad?gh? mma ruru eru na-? mwute ikwu na. Na b?ara na njedebe na-egbu mgbu unrequited ?h?nanya, i nwere ike mma-ad? mma na anya ya na ?z? nke na-ab?gh? mmek?ah?, na a b?r? na ebe e nwere b? na ha na-eche ihe mgbu na ya enyi, akafiakde mmek?r?ta onwe ya na ya mma refocus ?h?r? nd? b?, ? ga-ad? a gbakwunyere m.

 

nwekwara mb? iji n?gide na-enwe na mb? iji laa azu ?n?d? nke kaad? b? si, ? b?gh? a nh?r? amamihe d? na a nnukwu eruba akara aka. Nyochaa niile az? ka amalite, any? mkpa ka a d?p?.
Any? mkpa.
Any? mkpa.