P?tara nke oma ?n?d? na agbara ?n?d? nke Tarot "abstinence", na onye nke mmet?ta?

"Temperance" reverse ?n?d? nke p?tara
?z? ?kachamara nke 3500 yen na dib?a afa na-free t?lee

 

 

b? onye na Major Arcana nke kaad? "abstinence" b?, na ihe na-an? na-egosi. An? Toka az?p?ta, ma, ? p?tara na ?n?d? a na mere ike management, Toka b? ike ?n?gide na-enwe enyi na enyi mma na ?h?nanya, enyi a h?r? ihe ?r?ba ama nke mgbanwe ?h?nanya, na-ag?nye a obi ?t? p?tara, d? ka, ? b? a at?mat? a kaad?.

 

na a nnukwu eruba nke ha onwe ha nwere ike ime ihe ? b?la na-amanye akara aka, ugbu a na ? b?gh? ihe mere nnukwu mgbanwe, b? na ? d?gh? ihe ?r?ba ama na-erukwa na ozugbo n'?d?nihu d? nso, elegh? anya nd? p?tara temperance na-an?chite anya . ? b?r? na ?

 

"abstinence" nke nd? ?z? mmet?ta

 

 

abstinence nke a mma ?n?d? chere na p?tara wee si na a mma na ?n?d?, ke adianade do, ugbu a ha na ?n?d? nke p?tara na ugbu a ?n?d? b? an? ma ? b? na-ya nwere ?n?d? b? ezigbo N'ihi ya, ? p?tara na ?n?d? ah? g?zie echiche na echiche nke na-N?si'ike. Na

 

?h?nanya, n'ihi na o nwere a ? a nn?? mma mmet?ta, i nwere ike ?n? a ohere gh?? ?h?nanya mgbe compressing anya n'etiti ya nke nta nke nta. Nke a kaad? nwere ike na-at? anya na mmek?r?ta ya na ya b? inwe ?ganihu. N'ihi na ? na-ad? nn?? mma na-na g?, ? b? ezi echiche iji uche ?n?gide na-enwe ya kw?sie ike. Casual Site machie obibia, ? nwekwara ike unyi b? nkwup?ta ya. ? b?r? na ?

 

"abstinence" na agbara ?n?d? nke nd? ?z? ot? obi

 

 

abstinence laa azu ?n?d? chere na p?tara wee p?ta, ma ? b? na-aga na ha onwe ha na-echegbu onwe banyere ?n?d? n'?d?nihu d? nso, ?n?d? ah? ma echiche ? na-egosi na e nwere a-ekwe omume nke ga-urukpuru. Ruo mgbe a an? ?n?d? emee ihe nnukwu, d? ka egwuregwu na-mgbanwe, o nwere ike ?b? na ?n?d? na-agh? ejigh? n'aka ? na-ad?gh?, na-ad?gh? ?n?gide na-enwe a nway?? mmet?ta, ? wee gh?? pessimistic ma ? b? na-obi. Nke ah? b?

 

?h?nanya, na ihu d? nn?? ka ?g? na mgba na ihe isi ike, nwere ike ?d? ya ot? obi na-amagh?. ? ga na-eche nchegbu na enweghi ndidi, ot? mfe ?b? na-abagh? uru, na-enwegh? nnyocha ?mata ot? obi d? ya, mma n'ebe d? anya ga-ad? mma. Toka ibu ?h?r? o nwere ike na nd? ?z? na-echegbu onwe ya banyere, Toka ga-an? okwu d? ka emebi udo nke uche g?, ? nwere ike nwere ihe ? b?la ?n? ?g?g? nke ?n?d?. ? b?r? na agbara ?n?d? nke

 

temperance wee si, nway?? ?gh?ta eruba akara aka, ? d? mkpa na-eme ihe a haziri ahazi na ha onwe ha. Mma b? na ihe d? ka ekwe omume t?fuo, nd? d? ka anyaukwu na ?ch?ch? nke ?wa na-, na-eme ka ? d?kwuo mfe nway?? ?gh?ta eruba, na-ahap? ah? na-ar?a ?r?a oruru eke na ? ga-?ka a gbakwunyere n'ihi na ha onwe omume.