P?tara nke oma ?n?d? na agbara ?n?d? nke Tarot "nwaany? Pope", na onye nke mmet?ta?

Noble nwaany? yi a na-acha ?cha ?kw? n'ihu b? ogidi d? na mmas? d? ka a "nwaany? Pope" ogidi na-ad?r? mmas? na usoro

 

 

B ina appraised 3500 yen free p?tara
?kachamara dib?a afa na agbara ?n?d? na J na-an?chite anya a na ?n? ?g?g? nke n? ?d? b? nwaany? Pope nke tarot kaad?. B b? "Boaz (?ch?ch?r?)", J kwuru na p?tara a na-amagh? nwoke na-mmas? nd? ?k?chukwu si yi ya na-an?chi anya "Yahin (?h?)", nd? na-acha ?cha ?kw?. N'ihi na nd? inyom na

 

Catholic-agagh? ekwe omume b? na ? na-esi na nd? ?z? elu-?j?, nwaany? a ka e t?ghar?r? ka na-an?chite anya na-emegide Pope. The n'aka si na i nwere Old Testament na-akp? "TORA", nwaany? a ka e si agh?ta d? elu ka ogo nke ihe ?m?ma, nwaany? Pope na kaad? na-an?chite anya ihe ?m?ma na ama, iguzosi ike n'ezi, na sagacity ? n?wo na-.

 

nwaany? Pope nti ?n?d? b? onye nke mmet?ta

 

 

nwaany? Pope-enyo enyo nke ihe p?tara ?g?g? isi mgbe ? p?tara na a mma na ?n?d?, na-egbuke egbuke, obi ?t?, nd? d? ka udo nke uche, na ?g?g? isi mmezu d? ka ikuku ime ahuta nwere. Mmegide nke mmet?ta nke mgbe nwany? Pope wee si na a mma na ?n?d? ka na-ewere d? ka a nn?? ?g?g? isi onye g? ihe. M ch?r? ikwu okwu n'ebe d? nso, any? na-ala az? na isi keerughi a mma.

 

iro na ihe banyere ma echiche nke nd? mmad? na-at?kwas? obi g? ihe, any? na-agh?ta na ? b? nn?? mma Tsukiaeru nd? mmad?. Than iri a kwesiri ngosi ihe, na mmet?ta na ch?r? na-eji nway?? nway?? ?n?, o yiri ka na-ah?r? nd? na-eji nway?? site mmad? ab??. Ya mere al?mdi na nwunye ch?r? b? ka ad?gh? mma, m na-enwe olileanya na m ch?r? ji mmek?r?ta ha.

 

banyere nd? unrequited ?h?nanya e nwere yiri ka emeghe maka mpako d? elu nd? mmad? g? ihe. N'ihi na any? chere na ? ike ikwu okwu ma na ?g?g? isi, ? na-agbal? ?gwa ?z? Frank na nd? ?z?, biko gbal?a na-agbal?si ike to'll belata f?r? maka iro. Nke ?z? mmad? ab?? ma ? b?r? na ot? Anya ewez?ga.
b?
nwaany? Pope nke iro obi

 

 

nwaany? Pope ?g?g? isi ma na ?g?g? isi image laa azu ?n?d? kwes?r? p?tara, ma ? ga-kama ibu a onye iro na-agh? ka laa azu ?n?d?. Nchiyo na Inyo, d? ka mgbakas?, d? ka enwegh? nt?kwas? obi, b? reverse ?n?d? nke nwaany? Pope si tilting na-eche na nj?. Ma ? b? na-eche iru ala iro megide ha onwe ha okwu na ikpe nke ma m na-eche nd? mmad?, ma ? b? na e nwere ihe ize nd? na-enwe mmet?ta a obere anaerobic g? nchiyo.

 

?kpachara anya na-at?kwas? obi na onye ?t? ?l?l? na okwu ghara kpalie ngh?tahie na enwegh? nt?kwas? obi na nd? ?z?, biko nye d? ka guzoro. N'ihe banyere nd? mmad? nke unrequited ?h?nanya m nwere ike na-ekwegh? na ?h?nanya nwaa g? ihe. Ebe ? b? na g? sagacity b? a elu n'ihe ize nd? nke na-ekere ke ?d?mma onwe n'ihi na a-enwe mmek?ah?, biko eme tie a friendly ikuku mgbe niile na k?ntakt? na a ?n? ?ch?.