кер? к?йде ма?ынасык?с?би та?дыры-кассирге 3500 йенасы ?до??ала?ты та?дыры? н?м?р? ?Фортуна д??гелег?? ерк?н ба?алау ?д?с?таро картасын алу?а, с?з майор жасырын тиес?л? карточка болып табылады, карточ...

?Император? ма?ынасык?с?би та?дыры-кассирге абыроймен император отыр?ан Стаут жолыта?ты алу?а 3500 иен тег?н ба?алау кер? позиция. Император т?ж? шегед?, ?олмен скипетр бар. Ж?не б?л Скипетром алдында...