Pomen pozitivnega stanja in obratnem polo?aju Tarot "sonce", partnerja ?ustev?

V "son?no" obratnem polo?aju kartico za "sonca" v procesu

 

 

Tarot pomeni
strokovnjaka za 3500 jenov na vede?evalka brezpla?no oceno zelo dobro kartico, ali pa ?akajo na svetlo prihodnost, kar upanje je realnost ali se je mogo?e za praznovanje sre?en polo?aj, je ob?utek, da je.

 

v le?e?em kartico tik pred uspehom na velikih stvari, ali pa je ugotovila, da je strah, ?e je ljubezen ?e romanti?ne ob?utke sam, ali pa Attached jaz predlagam, da odlo?i, da se poro?ita, Poleg tega, kot me je, da se predstavim okolico in dru?ino, se lahko zgodi, z veseljem.

 

pozitivno stali??e ob?utke nasprotne stranke

 

 

pozitivno stali??e "sonca" naj bi pomenilo "sonce" je, to pomeni, da so stvari, ki napredujejo v zelo dobrem smer za mene. Razmere se bo ustalil v hlevu, kot so te?ave ali okvare je re?ena, boste videli svetle znake, dokler ne dose?e namena. Vsakdo, ki je v razmerju, potem je tudi verjetno, da bo predlog, bo tudi priznanje od osebe, ki sem mislil, da je neusli?ana ljubezen do takrat. Ker

 

njegova ?ustva so jasno obrnjen proti vam, je velika mo?nost, usoda velikega uspeha, ?eprav je pristop upati od svoje. To je pomembno, da se ohrani usodo, skupaj z u?ivajte v svetlo naprej dolo?eno okolje, vsak dan, tako da se ?iri tudi okoli lastne sre?e, vam priporo?amo, je, da cenijo nasmeh.

 

vendar je v ob?utkih

 

 

pozitiven polo?aj osebe, ki jo obrne polo?aj se domneva, da se bo pomen "sonca" z zelo dobrim pozitivnem smislu "sonca", in se v obratnem polo?aju, videz polo?aja ?e ni tako slabo, ali ni napredovala dlje je precej, to pomeni, da je v situaciji obstaja mo?nost, da napreduje v odvra?anju smeri.

 

dosegli namen in upanje Ali pa cesta je dolgo, smo tudi skrite mo?nosti, da je glavna ovira pojavijo na poti. Tudi ?e je videti sre?ni od drugih, v mojih mislih je serija potrpljenja, da ste morda potrpe?ljivost bi dal do ne nazadnje, da je dogodek, kot vr?e senco na prihodnost dve osebi je lahko.

 

?e dobi? to kartico, na videz njegova ?ustva celo ob?utek, kot obrnjen proti vam, je znak, da je bistveni del i??e k drugemu. Ker je te?ko iti tudi celo priznal, da njegove neusli?ane ljubezni, je priporo?ljivo, da slu?ijo za ohranitev sedanjega razmerja. Poleg tega, je oseba, ki je na zmenke, za za?etek, da so zgodbo o poroki bi bilo bolje po?akati malo. ?e je poskus, da razvijejo svoj odnos, se lahko v zvezi z vzvratno bodo razdeljene.