Pomen pozitivnega stanja in obratnem polo?aju Tarot "bedaki", partnerja ?ustev?

V "norce" reverse polo?aj pomeni
strokovno vede?evalka na na?in

 

 

tarot vede?evanje se presoja 3500 jen brezpla?no kartico, 0-th kartico "norcev", so bili pripravljeni popotnike in belega psa vi. Ker le premika oseba v dvaindvajsetih Major Arcana kartice je kartica, ki je bil pripravljen, bi rekel, zelo poseben prisotnost kartice. Pod potnik je bela sonce oble?en kot klovn, ima palico, ki povezuje majhno prtljago na desni strani, na levi strani z belo vrtnico, ki jo je bil pripravljen kako hojo navzgor.

 

smer potovanja potnika je postala skala, kot ?e jo pripoveduje, je kartica, ki beli pes lovi zadaj. Obstaja ob?utek, da je bolje ali slab?e sam kmalu.

 

bedaki nasprotnika ob?utke

 

 

ta kartica pozitivnega stanja se domneva, da pomeni predstavlja navidezno nepremi?ljeno videz za ukrepanje, drzno, ?e je kartica je prilo?ena v normalnem polo?aju, z ve? prostega ?asa ker ?elijo u?ivati ??zdi, da je partner resni?ne volje. V primeru tako mislim ljudi, bo va? nasprotnik ?utiti doma?nost odnosa med vami, se ne zdi, da ?e razmi?ljati kot poro?ena. Ker

 

Zdi se, da ?elijo, da cenijo pre?iveti ?as, ko so skupaj, kot to, si je bolje, da bi se izognili vedenja, kot so, da se ve?e na drugo stranko. ?e je tako, da je v stiku z drugo stranko v ?istih ?ustev, ko sem spoznal, kot si lahko poglobi ve? dve osebi odnosa. Pri ljudi neusli?ane ljubezni, bo druga stranka predstavljajo, da se ne zaveda vas kot nasprotnega spola.

 

da bi imeli pogled na sebe kot nasprotnega spola, na drugi strani, je pomembno, da najprej poskusite agresivno prito?i na njihovo prisotnost. Ker bedaki ponavadi privla?ijo drzno akcijo in inovativnih idej, partner Let je pogumno premika to'd pravijo, da je tam, da bo skrbelo zate. Vendar pa je bedak, ker sovra?i? vezani, Izogibajte se spopadajo tudi vztrajno je.
_x000D Zavrzite stereotipe do _ sedaj, je pomembno, da deluje, da zapustijo ob?utek. ?e ste

 

ob?utki

 

 

bedak osebe bedaki v obratnem polo?aju, se predpostavlja, da pomeni pri?el v obratnem polo?aju, druga stranka je um ne grobo tukaj stanju. Vse ali celo mislil sem mote?, ali ?li nestrpen nahaja v frustriraju?e stanju, da ne cut nov za?etek. Leta nazaj, tudi za ljubezen do, ne ?elim, da se pojavi v novem vedenju, mislim, da celo ?eleli re?iti v primeru huj?e odnos. ?e

 

?e, kot si ?elite pre?iveti odnos z drugo stranko, da je bolje biti malo razdaljo z nasprotnikom. ?e vas skrbi, da dajanje razdaljo z drugo stranko, od ?asa do ?asa, tako da daje spodbudo, zato vas prosimo, da sidranje interes druge stranke. Pri ljudi neusli?ane ljubezni se ne zdi, da je romanti?no sodelujejo proti tebi. Ker je verjetno, da obstajajo razli?ni najljub?i otrok, bi bilo bolje, da mislim, da ni sr?ni utrip.