Pomen pozitivnega stanja in obratnem polo?aju Tarot "stolp", partnerja ?ustev?

Izkaznica "stolpa" 3500 jena v smislu
strokovno vede?evalka v obratnem polo?aju je bil imenovan Tower (stolp) na na?in,

 

 

angle?ki brezpla?no ocenjevalni "stolp" je velik zid pred o?esom to pomeni, da ste se soo?ajo. Ko je ta kartica pride ven, ker kaj dobrega naj bi povzro?ilo neuspeh ne gredo tako, da bi posku?ali, da bi bilo bolje, da bi se izognili visokemu odlo?itev in odlo?itev je v ljubezni.

 

na primer, Toka priznati, da njegove neusli?ane ljubezni, kot poskusu namiguje na poroko in ?elijo vedeti, njegova ?ustva so igranje, ukrepi, ki se soo?ajo z resnimi odlo?itve, kot je spreminjanje velik tok usode, ta ?as to bo po vsej verjetnosti ne deluje.

 

Vendar, ko govorimo o uspe?ni ali ?e odla?ajo, ker nikakor ne zato, v tem trenutku, pa tudi menijo, obupal, kar mislite in jaz bi poskusil, da mu je brez sojenja.

 

pozitivno stali??e ob?utke nasprotne stranke

 

 

"stolp", ki naj bi pomenilo pozitiven polo?aj "stolp" je, da je sedanje stanje zaljubljen, v negativnem ciklu v praznem teku, tudi ?e je, kaj ali slu?ajno dobili, Tachihadakari veliko steno ali oviro pred o?mi, ali razo?arani, da ne more storiti ni?esar, sama po sebi pomeni, da bi razo?aran, kot sem. To je ljubezen, globoko prizadeti ali po njegovih besedah ??in dejanjih, kot je afero, je verjetno, da pride mimo z njim.

 

je prisotnost vas pomembna stvar je za njega, ali pa i??ejo zabavo ve?, je ?as, ki ga i??ete nekaj druga?nega. Prenehala biti nezaupljivi do svojih ob?utkov v primeru obeh ?ustev, ljudje neusli?ane ljubezni je, da je bolje, da zaprete priznati.

 

"stolp" na kartici z nasprotnikovimi ob?utkov

 

 

obratno polo?aj se domneva, da pomeni "stolp", to pomeni, da obstaja velika stena Grozila pred o?esom Da si, ampak, ?e ste bili v obratnem polo?aju kot pa pozitivno stali??e je, da se obrnejo na polo?aj blokiran takega Happo, to pomeni, da se za?ne tok nove usode.

 

konec je bole?e resna situacija do tega, da bi ?el k dobri smeri, boste morda ?eleli, da se naj v tok.

 

v ljubezni, se stali je mimo in nesporazum z njim, svoje ob?utke, je to znak, da pridejo nazaj na svojo biv?o. Ali pa postal dober odnos, kot so medsebojni razdalji pristopi ?e korak naprej, lahko pri?akujemo spremembe v sre?nem polo?aju.

 

sprejeti tok tako velik usodo, z nadaljevanjem pred brez strahu pred spremembami, lahko gre? odpreti novo usodo, da se obisk. V tem primeru, me?ejo se taka stereotipov in ideale, ki so imele do takrat, poskusimo sprejeti sprednji del realnosti v o?i.