Pomen pozitivnega stanja in obratnem polo?aju Tarot "pravice", partnerja ?ustev?

Metoda 3500 jen pomeni,
strokovno vede?evalka o "pravi?nosti" obratnem polo?aju brezpla?no cenitev

 

 

je tudi eden od pripadnosti kartico Major Arcana "pravi?nosti", je tista, ki ka?e um ravnote?ja in stabilnem stanju to je listov. Je vsakdo po?teno, da je zaradi pravice, da zato, ker ima stran, ki ?ut za pravi?nost so povsod, v zvezi z ljubeznijo, ki ima poseben ob?utek za dolo?eno izomere, vendar ne ustvarja veliko u?inka kartico Na voljo je funkcija.

 

?e ta kartica pri?la ven, kot i??ejo potezo ali veliko stvari pozitivno, bolje sprejeti, saj je usoda, boste morda lahko obrnil situacijo.

 

v primeru druge ob?utki stranka

 

 

pozitivno stali??e "pravi?nosti", naj bi pomenilo "pravi?nosti", je pozitivno stali??e, to pomeni, da je trenutna situacija zelo stabilen in uravnote?en ima?. Plodno doslej od stiske in prizadevanja na koncu, da bi zadovoljili rezultate in rezultate, ki jih, Toka je mogo?e dobiti nagrado, v ljubezenskem razmerju, je te?ava odpravljena predstavlja ob?utek, da se lahko sprejmejo ravnote?je. ?e oseba, ki jo imajo

 

ljubimca, na svoje ob?utke, ki bi jih bili usmerjeni na samo ti ena oseba, tudi v primeru neusli?ane ljubezni, je razvidno, da nimate negativni sentiment proti tebi. Ker med dve osebi prikazuje stanje ni bistveno napako ali te?ave, da ne bi poru?ila ravnovesje, bo lahko dal usodo, da zaveznik z biti v dobri veri, da drugi stranki, ki ustreza. Zahteva in pri?akovanja, namen preko

 

stopnje, tako da bi lahko uni?i ravnovesje te pravice, pa cenijo ?ustva druge stranke.

 

brez pretiranih pri?akovanj do druge stranke, ?e je mogo?e priti do sebe sprejeti, okoli??ine in okolje, ki obdaja svoje je zelo dobro narejena znak. Ko ste se odlo?ili, kaj je poslu?ati njegovo mnenje, ?e je ukrep, da ga spo?tuje, usoda je za nas gotovo v korist vas. _x00 0D_
dejstvo, da je kartica obratno polo?aj ob?utkov

 

 

"pravi?nosti" za osebo, s katero se obrne polo?aj se domneva, da je pomen "pravi?nosti", ka?e, da je stanje, ki obdaja dva ?loveka ?e ni stabilna vi. Prav tako je sedaj mislil, da je stabilen, bo obstajala mo?nost, da se pojavljajo elementi do nenadnega nekaj nestabilno. Povezava z njim imeli

 

ve? ?iveti dobro je, ali je postala posledica nenadne tuga, dva od slovesa, kot so pojav tekmeca, bi lahko znaki te?av pride ne miren.

 

?e ta kartica pri?la ven, je pomembno, da ponovno ravnovesje. ?e bi bilo v primeru prevelikih pri?akovanj nasprotnik, da zahteva popravek te?aja, ne pa zahteva nekaj nasprotnika, da razmislimo o sebi, njegov s spremembo del, ki jih je mogo?e spremeniti lahko obrnil ?ustva do tebe.