Pomen pozitivnega stanja in obratnem polo?aju Tarot "sodnik", partnerja ?ustev?

Kartica poti dobili 3500 jen prosto presojo o pomenu
strokovno vede?evalka z "roko" reverse polo?aj

 

 

"roko" ima pomen, ki igrajo ali segrel, kar je izgubljeno. V ljubezni, in v skladu z na?imi ljudi in tekel zadah v moj, ki je bilo igranje v preteklosti, da se lahko odlo?i, da bo ponovno zdru?itev posku?a Yarinaoso, kot bo ponovno poro?iti, ?e ljudje na lo?ila, preteklosti in s katerimi se soo?a veliko odlo?itev na svoje verjetno tarot kartico, ki ima elemente, ki jih je treba prisilno.

 

"sodnik" v nasprotnikovimi ob?utkov

 

 

"sodnik" pozitiven polo?aj naj bi to pomenilo, ko ste zapusti pozitivno stali??e, lahko bolj pozitivno kot izku?nje pribli?uje dogodki v zadnjem polo?aju to pomeni, da gre?. Kdor ljubimec ni, da si je lahko nov ljubimec, je lahko znaki na?li veliko lepo partnerja, kot je biv?i fant. Morda

 

prijateljstvo z njim napredovati v ljubezni, ?e ljudje, ki ne gredo dobro z ljubimcem, obstaja tudi mo?nost sprave. Ko se pribli?ate do nasprotnega spola bi bili zaskrbljeni, ?eprav ne pomeni, da vedno gre dobro, saj je mogo?e, da bi dobili odgovor, da je smiselno, boste lahko, da se premaknete naprej, z ob?utkom in osve?ujo?.

 

ko je "sodnik" pri?el ven s pozitivno stali??e, saj je stanje zelo dobro, da je ta trenutno nahaja, je potrebno, da imajo pozitiven odnos dosegla z lastno za prilo?nost, da pridejo to po?etje ponosni. Vendar, da bi se la?je te?e na ?ustva in pozabiti na namen, da poskrbite, da boste ne stresajte namena znanja jasno.

 

povratne polo?aj ob?utkov

 

 

"roko" druge stranke je obraten polo?aj domneva, da je pomen "sodnik", doslej trdo delo ne pomeni aura postane ni?. V preteklih izku?enj in spominov, ki so bile pridelane v dveh ljudi, nepomembno je razvoj v Wakarebanashi po naklju?ju Da Li postale ?alostne spomine, kot po naklju?ju depresivni ni bilo mogo?e popraviti je zapustila svojega bli?njega, ne zelo dober znak.

 

njegova ?ustva, pozitivno, ker se ne posku?a Ayumiyoro proti vam, je bolje, da ne spodbujajo ?im bolj svoje ob?utke na ta ?as pametno. Ko

 

videli velik pretok, povratne polo?aj "sodnik" ni nikoli v eni prednostni zame. Vendar pa ravno zato, ker v ?asu, ali ponovno strmel v resnici mirno trdno nazaj v preteklost, bi rekel, je treba prilagoditi smer on ali ona prizadevanja. Tudi ?e sedaj se trud ni popla?an, bi morali imeti mo?nost, da se nau?ijo nekaj, s spremembo na?ina razmi?ljanja.