H~pu?u xyyr~s |wp?p y q~} |wp? Sp "?pr|p", p~u u?p?p?

"?pr" t 3500 ?u~p }y| _{000D_ uy~p|~u rppp "?pr|p" q~y |wp? u |qty }utp u~u _{000D_ _{000D_ _{000D_ pp, rpu u ?u {yru~ u}y?p}p, {p wu?u y ?q}u tp ru{ y}p utpr?p p} ypy?p. ?ty Mwuu |p?~ ~u{pt p~u }pr~p |uu, {?y u ~u }wu }y~ ty ypy?, }wu t|yy tp u ux|p t}y~yp } tp |uu y ?q}u. _{000D_ {pyp _{000D_ "?pr|p" ?u u}yy?p {?p ?u pr?u~p p{r? ypy?y. Ny{pt, ~u ?ut~} {}pt p tq} }y|, p|y ~u }wuu u{yrpy ru}p tqu ux|pu y q~} |wp? pry|~} |wp?, xpry~y t sp {p{ ?u tsr qy }sp tp u {u~u} ux|py}p. S _{000D_ _{000D_ yr~y{ u?p xyyrp~ pr "?pr|p" qy uqp| tp x~py _{000D_ _{000D_ _{000D_ "?pr|p" ?u p{ u ~}p|~} |wp?, } ~y?u }yp~, t}y~yp |up x~py tp utpr?p. P?u }~su rpy {?u |uy, ~y{pt |u ~u wu|y y ?q}p, p~{yx~, xpry, ~, }u?p u?p?y}p, {p ?u ?py~ }p, p{ y p{ ?u ~ u p} u?p Rp{yqpy 'p~u ~up{yrp~ }s?~ qy qy|p ry{p. _{000D_ _{000D_ T ?qpry, y}pu t~u?u ?ut~s yr~y{p tp u qy~u, tp u yy~u yr }?y u?p?p p} ~p yr~y{p, uup y qy ~p{p ?yr} t~, p{?u ?u p{rp ?yrp u?p?p xp p~up tako?e ?y }s?~ tp p~u. P ?y ru|y{p }s?~ tp ?yru uy y tu|p tp|u{ ?u ru ryu y ryu ?usry u?p?p, y ?u q?u tp tp~u} tp yx~p ?usr ~uxrp?u~u ?qpry. @{ _{000D_ _{000D_ "?pr" ?u yxpp p xyyr~y} |wp?, }y~ yrpyy tp ?u ypy?p ~y?u qp tq, rpw~ ?u qyy rup~ y q?u{yr~ }y|y rpy}p. ?u ?usrp u?p?p ~y s|utp u}p rp}p, ?u p}u~ pu{py tqy~ ?u u }u~yy t{ u twprp ?u }s?u ryu tu?u~} p?p?. _{000D_ _{000D_ t "?pr|p" @{ u?p?p tsu p~u _{000D_ _{000D_ _{000D_ q~ |wp?, tpx}urp u "?pr" yxpp q~} |wp?, yr uqu, {?p u ~p|pxy ~y{ptp ~y?u tqp ypy?p, ?u t ypy?u {?? p~puq~y trty {pxyrp? x~py tp. T } |p?, p{ ?u }s?u qpyy wu?u y xu}p?{y wu?p, p|y }wu tp u {u~u, y|y }wu tp q?p ypy?, y tp?u p? tp qt r?u~y |u}, ypy?p ~u?u qyy ~y{ptp tqp ux|p. _{000D_ _{000D_ ?qpry, ?u ?usrp u?p?p ~y st~y xp rp, }wtp ?u qyy uq~ tp {p tp qpy p{rp }p~y~p u?p?p ?ut~}. M?p p} yx t yy{} yr u?p?p yr~y{ qy u u?p|y ~p ts? p~y uu, ~ ?u py qpr?p ryu t uqu. _{000D_ S ~u pty p{ y p{ ?u ~ ?u } uyt, ?u xp ~y {?y u tu??u { ru|y{u tqy~u {?p ~u }wu qyy xp}u?u~ p}y, p??y y?y |uu y u}y?p tp ~py u| tp uu, ypy?p u pr?p }wuu u{py tp. _{000D_ Mwuu u{py. _{000D_ Mwuu u{py. _{000D_