Inneb?rden av det positiva l?get och backl?get i Tarot "h?ngande man", partnern av k?nslor?

Kortet i "h?ngande man" betyder
professionella av 3500 yen till sp?man och fri v?rdering f?r att f? v?gen

 

 

"The H?ngde" i backl?ge, den anda av egenk?rlek som kommer att g?ra att den andra parten ?n sitt eget , engagemang, ?r ett stycke, vilket inneb?r sj?lvuppoffrande. Hur som helst, har tyder p? att vattnet motst?ndaren ?r k?r, men du kan ocks? f?rknippat med sj?lvuppoffring i det s?dana insatser och h?ngivna k?nslor bel?nas dag, s? sm?ningom min stora lycka att bes?ka I kort som.

 

positiv position "The Hanged Man" positiv st?llning vettigt f?r dem med k?nslor "en man som har skjutits upp"

 

 

av den person du gissa, insatser f?r n?rvarande genomf?rs, bel?nas inom en snar framtid det inneb?r att en stor glad bes?k. K?r, eller att inte g?ra f?r honom, skulle vilja ?r att han anv?ndbara ?r sant.

 

Vad menas med detta kort, snarare ?n f?r sina egna som de k?nslor bel?nas som kommer att g?ra den andra parten, en del av de ?tg?rder som kommer att g?ra att den andra parten, inneh?ller alltid k?nna sig lycklig och n?jd med k?nslor det har inte.

 

Om detta kort kom ut, eftersom han kanske letar efter en f?r?ndring, kanske du vill st?dja ?r s? n?ra som m?jligt. Han ?r oss m?rkt s? din n?rvaro.

 

Till exempel, han inte van vid k?nslan av att hitta en ny k?rlek bara br?t upp med den ursprungliga Kano, eller vana vid k?nslan av att ?ntligen ta till en ny k?rlek, eller slutligen tycks best?mma historien om ?ktenskap och han har dejtat n?gonsin, v?nner varandra var jag kan vara en chans att v?nja sig vid honom och v?nnen komma runt detta kort, eftersom det ?r ett tecken p? att han har en bra k?nsla, ?r det en bra id? att n?rma s?tta att alliera ?de.

 

"The Hanged Man" av de andra k?nslor som backl?ge antas betyda

 

_x000 Omv?nd position D_ "Den h?ngda manen" hittills Toka insatser och engagemang kommer att sluta i ett f?f?ngt f?rs?k, och hittills och att han har gjort det f?rv?ntade, g?r ?det till en helt annan riktning den indikerar att. Eftersom

 

hans k?nslor ?lskare eller obesvarad k?rlek finns det en m?jlighet att mot andra h?ll ?r att han han inte kanske inte ?r intresserade av k?rlek ?r nu bara kanske. N?r du inte vill bryta nuvarande relation, eftersom det ?r s?kert det ?r b?ttre att inte f?r mycket k?rlek ?verklagande att han skulle vara en bra h?llning v?nner samtidigt lite avst?nd.

 

att beh?va alltid n?ra plats, ?r en bra id? att v?nta ?de fl?det kommer att f?r?ndras.

 

N?r backl?get ?r ur "Den h?ngda Man", liksom anstr?ngning eller engagemang f?r den andra parten, ?r det viktigt att se ?ver den lugna situationen och sina egna syften. Ser tillbaka p? det f?rflutna, den del som kan vara reflektion kunna reflektera, leder det att mejsla ut ?de i framtiden.