H~pu~~ xyyr~? xy?? ? r xr~} |wu~~? ?{~y{? Sp, p~u ?r?

3500 ??~ r x~pu~~
u?z~? rw{y x ?}ps? xr~p xy? }ps qr ts~u~yz r |

 

 

{y? {}y y}py qux{r~ ?~{y ? yy }~uy }u-y~ Kq{ ? pwu ? r~y xq|yw. Npt s|r }psp y~?z x~p{ , t pr? {y ~p ~uq, r?t ry ry }p~?|?u rs~, rt, r?u, xu}| u|u}u~?r, xtp~? ? ~u{?~u~~? }w|yr? q|ywu t Asp, pq " u q| ry|}pu~ { utpr|? ?tq{ ?.

 

q?|yz ts {~y{p yy , ur~p {{p yx~pu~p rut?~{, ~ty ? |?|? ~rp{yz t, p{ { u}?~ x}?z }?, {p utpr|? t?rp~~, {~y{ {py ~rs K?} s, q ryy yp? ? py.

 

x~pu~~ xyyr~? xy?? ?r

 

 

}ps} |ty~y, {s ry p?r~y{ xyyr~s |wu~~ ry~~ x~ppy u, p{ ? ys?~p|~?, p|p~, xt?q~?, }w|yr?, u~, ?, { ?{pr? ry. Sp{ { xyyr~p xy? }psp ~u x~ppy}u, rpw|yr trwrpy t?y r u~us?z~} ? r qt-{} rypt{ ~ry , rypt{ ? t}p, |ty, ?~p ~p ~u |r| r twu xyyr~} r?t~y~p x rp}y , xprp~yz r p? rrp~y q ? }y|{, q qy u tr? |ty~y x r?t~y~y s|yq|?.

 

qrpy x}?~y, { pry|, x~pz}r { r {|??, S{ u xtyrrpy rp, { {yz tp~{ |q| t}py, { { y p|yryz p. O{?|{y yr~y{ p{w, z}r?~, ry xs|tp?u |q x rp}y sryy q?|u, ry q good'll ~p|twrpy ~pz{pyz p x ?~s q{. T px? |tuz

 

~uxt?|u~s {p~~ ?~p ~p u x~py, rp ?~yz, uz p~, r {} ruq?w. S} r }y|u~~? pq }w xqyy, q xp{yy x rp}y, ry }wuu ?t?zy x q{ rp. ?~p ~p p{w sp~p ?tu, q ruy uqu r ~pt??, xp?{pr|u~? r rp.

 

}ps K|y yr~y{

 

 

}ps xr~s xy?? {py r uuru~} |wu~~? }p? x~ppy xp, ?~p ~p r|? q p~, {yz ? pp~? y rp. Nu }w tr?y r? u?, }y qrp~? x yrt }pzq~s x rp}y. T px? tr t}p, |ty, ?~p ~p ~u }wu tr?y rp}, t}p Utomashiku r?t~y~y x rp}y. O{?|{y rypt{

 

~pzs?u Brpwp?, uu xp{?~yy r?t~y~y x rp}y, ry q {pu y}py r?t xpt?~~ psuyr~? rut?~{y. T px? |tuz, ~uxt?|u~s {p~~, t y ?, { {~y{ yzr t y|uw~? xy??, ry r|?u z p{, ry ~u xp?{pr|u~?. Dp|u{ r?t yp? t rp, } u }w|yr, ~pr? ~u tr?, q| q {pu {py ?~s u~y{p.